เน็ต AIS ตามปริมาณ

ใช้เน็ตตามปริมาณที่กำหนด หรือครบอายุที่กำหนด อย่างใดอย่างนึงถึงก่อน ก็ถือว่าหมดแพ็กนั้นที่เราสมัคร, หรือใช้สมัครเพื่อเพิ่มความเร็วในกรณีที่แพ็กที่เราสมัครไว้อยู่แล้วความเร็วตกครับ

เน็ต AIS 24 ชั่วโมง คิดตามปริมาณ

ใช้เน็ตความเร็วสูงสุด จนครบปริมาณทีกำหนด หรือครบอายุแพ็กเกจที่สมัครไว้ ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณที่เราสมัครไว้หมดครับ ใช้หมดแล้วก็สมัครใหม่ได้เรื่อยๆ

10 บาท 24 ชม.
 • ใช้เน็ตความเร็ว สูงสุด จนกว่าจะครบ 150 MB

 • รวมภาษี = 10.70 บ.
กด
*777*7541*235372#
สมัครเลย
17 บาท 24 ชม.
 • ใช้เน็ตความเร็ว สูงสุด จนกว่าจะครบ 300 MB

 • รวมภาษี = 18.19 บ.
กด
*777*7542*235372#
สมัครเลย
19 บาท 24 ชม.
 • ใช้เน็ตความเร็ว สูงสุด จนกว่าจะครบ 1 GB

 • สมัครในเขตภาคเหนือเท่านั้น

 • รวมภาษี = 20.33 บ.
กด
*777*7092*235372#
สมัครเลย
19 บาท 24 ชม.
 • ใช้เน็ตความเร็ว สูงสุด จนกว่าจะครบ 1 GB

 • สมัครในเขตภาคใต้เท่านั้น

 • รวมภาษี = 20.33 บ.
กด
*777*7342*235372#
สมัครเลย
19 บาท 24 ชม.
 • ใช้เน็ตความเร็ว สูงสุด จนกว่าจะครบ 1 GB

 • สมัครในเขตภาคอิสานเท่านั้น

 • รวมภาษี = 20.33 บ.
กด
*777*7024*235372#
สมัครเลย
38 บาท 24 ชม.
 • ใช้เน็ตความเร็ว สูงสุด จนกว่าจะครบ 1.25 GB

 • รวมภาษี = 40.66 บ.
กด
*777*7544*235372#
สมัครเลย
49 บาท 24 ชม.
 • ใช้เน็ตความเร็ว สูงสุด จนกว่าจะครบ 2.5 GB

 • รวมภาษี = 52.43 บ.
กด
*777*7545*235372#
สมัครเลย
52 บาท 24 ชม.
 • ใช้เน็ตความเร็ว สูงสุด จนกว่าจะครบ 3.5 GB

 • รวมภาษี = 55.64 บ.
กด
*777*7546*235372#
สมัครเลย
97 บาท 24 ชม.
 • ใช้เน็ตความเร็ว สูงสุด จนกว่าจะครบ 10 GB

 • รวมภาษี = 103.79 บ.
กด
*777*7548*235372#
สมัครเลย
115 บาท 24 ชม.
 • ใช้เน็ตความเร็ว สูงสุด จนกว่าจะครบ 15 GB

 • รวมภาษี = 123.05 บ.
กด
*777*7549*235372#
สมัครเลย
135 บาท 24 ชม.
 • ใช้เน็ตความเร็ว สูงสุด จนกว่าจะครบ 20 GB

 • รวมภาษี = 144.45 บ.
กด
*777*7550*235372#
สมัครเลย
เน็ต AIS เต็มสปีด คิดตามปริมาณ รายครั้ง 3 วัน

ใช้เน็ตความเร็วสูงสุด จนครบปริมาณทีกำหนด หรือครบอายุแพ็กเกจที่สมัครไว้ ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณที่เราสมัครไว้หมดครับ ใช้หมดแล้วก็สมัครใหม่ได้เรื่อยๆ เติมเงินให้พอแล้วกดสมัครกันได้เลยครับ

11 บาท 3 วัน
 • ใช้เน็ตความเร็ว สูงสุด จนกว่าจะครบ 150 MB

 • รวมภาษี = 11.77 บ.
กด
*777*7551*235372#
สมัครเลย
18 บาท 3 วัน
 • ใช้เน็ตความเร็ว สูงสุด จนกว่าจะครบ 300 MB

 • รวมภาษี = 19.26 บ.
กด
*777*7552*235372#
สมัครเลย
23 บาท 3 วัน
 • ใช้เน็ตความเร็ว สูงสุด จนกว่าจะครบ 800 MB

 • รวมภาษี = 24.61 บ.
กด
*777*7553*235372#
สมัครเลย
69 บาท 3 วัน
 • ใช้เน็ตความเร็ว สูงสุด จนกว่าจะครบ 1.25 GB

 • รวมภาษี = 73.83 บ.
กด
*777*7554*235372#
สมัครเลย
82 บาท 3 วัน
 • ใช้เน็ตความเร็ว สูงสุด จนกว่าจะครบ 2.5 GB

 • รวมภาษี = 87.74 บ.
กด
*777*7555*235372#
สมัครเลย
84 บาท 3 วัน
 • ใช้เน็ตความเร็ว สูงสุด จนกว่าจะครบ 3.5 GB

 • รวมภาษี = 89.88 บ.
กด
*777*7556*235372#
สมัครเลย
155 บาท 3 วัน
 • ใช้เน็ตความเร็ว สูงสุด จนกว่าจะครบ 10 GB

 • รวมภาษี = 165.85 บ.
กด
*777*7558*235372#
สมัครเลย
189 บาท 3 วัน
 • ใช้เน็ตความเร็ว สูงสุด จนกว่าจะครบ 15 GB

 • รวมภาษี = 202.23 บ.
กด
*777*7559*235372#
สมัครเลย
199 บาท 3 วัน
 • ใช้เน็ตความเร็ว สูงสุด จนกว่าจะครบ 20 GB

 • รวมภาษี = 212.93 บ.
กด
*777*7560*235372#
สมัครเลย
เน็ต AIS 7 วัน คิดตามปริมาณ

ใช้เน็ตความเร็วสูงสุด จนครบปริมาณทีกำหนด หรือครบอายุแพ็กเกจที่สมัครไว้ หรือใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณที่เราสมัครไว้หมดลงใช้หมดแล้วก็สมัครใหม่ได้เรื่อยๆ

12 บาท 7 วัน
 • ใช้เน็ตความเร็ว สูงสุด จนกว่าจะครบ 150 MB

 • รวมภาษี = 12.84 บ.
กด
*777*7561*235372#
สมัครเลย
20 บาท 7 วัน
 • ใช้เน็ตความเร็ว สูงสุด จนกว่าจะครบ 300 MB

 • รวมภาษี = 21.40 บ.
กด
*777*7562*235372#
สมัครเลย
25 บาท 7 วัน
 • ใช้เน็ตความเร็ว สูงสุด จนกว่าจะครบ 800 MB

 • รวมภาษี = 26.75 บ.
กด
*777*7563*235372#
สมัครเลย
105 บาท 7 วัน
 • ใช้เน็ตความเร็ว สูงสุด จนกว่าจะครบ 1.25 GB

 • รวมภาษี = 112.35 บ.
กด
*777*7564*235372#
สมัครเลย
125 บาท 7 วัน
 • ใช้เน็ตความเร็ว สูงสุด จนกว่าจะครบ 2.5 GB

 • รวมภาษี = 133.75 บ.
กด
*777*7565*235372#
สมัครเลย
129 บาท 7 วัน
 • ใช้เน็ตความเร็ว สูงสุด จนกว่าจะครบ 3.5 GB

 • รวมภาษี = 138.03 บ.
กด
*777*7566*235372#
สมัครเลย
155 บาท 7 วัน
 • ใช้เน็ตความเร็ว สูงสุด จนกว่าจะครบ 7 GB

 • รวมภาษี = 165.85 บ.
กด
*777*7567*235372#
สมัครเลย
205 บาท 7 วัน
 • ใช้เน็ตความเร็ว สูงสุด จนกว่าจะครบ 10 GB

 • รวมภาษี = 219.35 บ.
กด
*777*7568*235372#
สมัครเลย
230 บาท 7 วัน
 • ใช้เน็ตความเร็ว สูงสุด จนกว่าจะครบ 15 GB

 • รวมภาษี = 246.10 บ.
กด
*777*7569*235372#
สมัครเลย
245 บาท 7 วัน
 • ใช้เน็ตความเร็ว สูงสุด จนกว่าจะครบ 20 GB

 • รวมภาษี = 262.15 บ.
กด
*777*7570*235372#
สมัครเลย
เน็ต AIS 30 วัน คิดตามปริมาณ

ใช้เน็ตความเร็วสูงสุด จนครบปริมาณทีกำหนด หรือครบอายุแพ็กเกจที่สมัครไว้ หรือใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณที่เราสมัครไว้หมดลงใช้หมดแล้วก็สมัครใหม่ได้เรื่อยๆ

15 บาท 30 วัน
 • ใช้เน็ตความเร็ว สูงสุด จนกว่าจะครบ 150 MB

 • รวมภาษี = 16.05 บ.
กด
*777*7571*235372#
สมัครเลย
23 บาท 30 วัน
 • ใช้เน็ตความเร็ว สูงสุด จนกว่าจะครบ 300 MB

 • รวมภาษี = 24.61 บ.
กด
*777*7572*235372#
สมัครเลย
27 บาท 30 วัน
 • ใช้เน็ตความเร็ว สูงสุด จนกว่าจะครบ 800 MB

 • รวมภาษี = 28.89 บ.
กด
*777*7573*235372#
สมัครเลย
209 บาท 30 วัน
 • ใช้เน็ตความเร็ว สูงสุด จนกว่าจะครบ 1.25 GB

 • รวมภาษี = 223.63 บ.
กด
*777*7574*235372#
สมัครเลย
259 บาท 30 วัน
 • ใช้เน็ตความเร็ว สูงสุด จนกว่าจะครบ 2.5 GB

 • รวมภาษี = 277.13 บ.
กด
*777*7575*235372#
สมัครเลย
505 บาท 30 วัน
 • ใช้เน็ตความเร็ว สูงสุด จนกว่าจะครบ 7 GB

 • รวมภาษี = 540.35 บ.
กด
*777*7577*235372#
สมัครเลย
615 บาท 30 วัน
 • ใช้เน็ตความเร็ว สูงสุด จนกว่าจะครบ 10 GB

 • รวมภาษี = 658.05 บ.
กด
*777*7578*235372#
สมัครเลย
649 บาท 30 วัน
 • ใช้เน็ตความเร็ว สูงสุด จนกว่าจะครบ 15 GB

 • รวมภาษี = 694.43 บ.
กด
*777*7579*235372#
สมัครเลย

ความคิดเห็น

อัพเดทล่าสุด

โปรเน็ต AIS 30 วัน

รวมโปรเน็ต AIS วันทูคอล แบบที่มีอายุ 30 วัน โปรเน็ต AIS รายเดือน สมัครเดือนละครั้งใช้เน็ตไม่จำกัด ความเร็วไม่ลด

02 พ.ค. 2023 09:41 อ่านต่อ..

โปรเน็ตทรููมูฟเอช ยอดนิยม

โปรเน็ตทรู, สมัครโปรเน็ตทรู, สมัครเน็ตทรู แนะนำโปรที่เหมาะที่จะใช้งานในช่วงนี้ให้เลยจ้า เติมเงินให้พอแล้วกดสมัครกันได้เลย

29 เม.ย. 2023 08:31 อ่านต่อ..

เน็ตทรูมูฟเอช 24ชม. (1 วัน)

เน็ตทรูรายวัน, สมัครเน็ตทรูรายวันได้ที่นี่ ซิมแบบเติมเงินในระบบทรูมูฟเอช กดสมัครได้เลย เน็ตไม่อั้น ราคาเบาๆ เติมเงินให้พอแล้วกดสมัครกันได้เลยครับ

20 เม.ย. 2023 15:57 อ่านต่อ..

อัพเดทวันทูคอล 18 ม.ค.66

24 ม.ค. 2023 16:31 อ่านต่อ..

เน็ตดีแทค 30 วัน

รวมแพ็กเน็ตที่มีอายุ 30 วัน จากดีแทคระบบเติมเงิน

12 ก.ย. 2022 12:48 อ่านต่อ..

เน็ตดีแทค 15 วัน

รวมแพ็กเน็ตที่มีอายุ 15 วัน จากดีแทคระบบเติมเงิน

12 ก.ย. 2022 12:48 อ่านต่อ..

เน็ตดีแทค 7 วัน

รวมแพ็กเน็ตที่มีอายุ 7 วัน จากดีแทคระบบเติมเงิน

12 ก.ย. 2022 12:46 อ่านต่อ..

เน็ตดีแทค 3 วัน

รวมแพ็กเน็ตที่มีอายุ 3 วัน ดีแทคระบบเติมเงิน

12 ก.ย. 2022 12:44 อ่านต่อ..

เว็บไซท์สำหรับผู้ใช้มือถือในประเทศไทย รวบรวมข้อมูลโปรโมชั่นมือถือค่ายต่างๆ บทความ การใช้งาน และยังเป็นผู้ผลิตแอพ thaibbpro เพื่อการใช้งานที่สะดวกสบายขึ้น

© 2012- 2023 A ALL Co.,Ltd.