หากท่านดูหน้านี้ผ่านเครื่อง android ที่โทรออกได้ สามารถแตะที่รหัสสมัคร แล้วกดปุ่มโทรออกเพื่อสมัครโปรได้ทันที

ปุ่มลัดทรูมูฟเอช

เงินคงเหลือ #123#
ยอด togetther bonus #123*1#
ยอดโบนัส mms #123*2#
ยอดโบนัส EDGE #123*3#
ยอด Calling Bonus #123*4#
นาทีโทรคงเหลือ *510*10#
อินเตอร์เน็ตคงเหลือ *900#
เช็คเบอร์ด้วเอง *933#
โปรหลักปัจจุบันที่ใช้ *935#
เปิด อินเตอร์เน็ต *902*01#
ปิด อินเตอร์เน็ต *902*02#

บทความล่าสุด

Log in