เบอร์น่ารู้ TrueMove-H

รวมเบอร์น่ารู้ มีประโยชน์จากค่ายทรูมูฟ เอช

บริการ หมายเลข ค่าบริการ
ตรวจสอบเบอร์ตัวเอง *933#  (รับข้อความภาษาไทย)

*833#  (รับข้อความภาษาอังกฤษ)

ฟรี
ตรวจสอบโปรโมชั่นที่ใช้งานอยู่ *935# (รับข้อความภาษาไทย) ฟรี
เช็คยอดเงิน โบนัส และวันใช้งาน #123# ฟรี
เช็คยอดนาทีโทรฟรี #123*1# ฟรี
เช็คยอด Internet & Wi-Fi *900# ฟรี
เช็คยอด MMS คงเหลือ #123*3# ฟรี
เช็คยอด SMS คงเหลือ #123*2# ฟรี

 

บริการ หมายเลข ค่าบริการ
เปิดบริการ Internet (เมนูลัด) *902*01# ฟรี
ปิดบริการ Internet (เมนูลัด) *902*02# ฟรี
เปิดบริการ Internet (ขณะอยู่ต่างประเทศ) *113*1# ฟรี
ปิดบริการ Internet (ขณะอยู่ต่างประเทศ) *113*2# ฟรี
การขอรหัสการใช้งาน WiFi *871*4# ฟรี(อัตราค่าบริการการเชื่อมต่อ WiFi ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่ใช้งาน)
ยกเลิกข้อความที่ถูกคิดค่าบริการ โทร *137 แล้วทำตามขั้นตอน
สมัครบริการ SMS Internet Alert *902*03# ฟรี
ยกเลิกบริการ SMS Internet Alert *902*04# ฟรี
โอนสายทุกกรณี (Call Forwarding) **21*หมายเลขปลายทาง# – ผู้ที่โทรเข้ามาจะเสียค่าโทรศัพท์ตามปกติ-ผู้ใช้บริการของทรูมูฟ เอช ที่โอนสายจะเสียค่าบริการคิดตามแพ็กเกจ
ยกเลิกการโอนสายทุกกรณี ##21# ฟรี
ระงับการโทรออก *33*รหัสส่วนตัว# (รหัสส่วนตัวเดิม 0000 หากใส่รหัสส่วนตัวผิด 10 ครั้ง ลูกค้าจะไม่สามารถเปิดใช้การระงับการโทรและยกเลิกการระงับการโทรได้ จะต้องติดต่อ Call Center 1331) ฟรี
ยกเลิกระงับการโทรออก #33*รหัสส่วนตัว# ฟรี
ระงับการโทรออกไปต่างประเทศ(เช่น 001, 009, 006) *331*รหัสส่วนตัว# (รหัสส่วนตัวเดิม 0000 หากใส่รหัสส่วนตัวผิด 10 ครั้ง ลูกค้าจะไม่สามารถเปิดใช้การระงับการโทรและยกเลิกการระงับการโทรได้ จะต้องติดต่อ Call Center 1331) ฟรี
ยกเลิกระงับการโทรออกไปต่างประเทศ(เช่น 001, 009, 006) #331*รหัสส่วนตัว# ฟรี
ระงับการโทรออกไปต่างประเทศ ยกเว้น โทรกลับประเทศไทย (+66) *332*รหัสส่วนตัว# (รหัสส่วนตัวเดิม 0000 หากใส่รหัสส่วนตัวผิด 10 ครั้ง ลูกค้าจะไม่สามารถเปิดใช้การระงับการโทรและยกเลิกการระงับการโทรได้ จะต้องติดต่อ Call Center 1331) ฟรี
ยกเลิกระงับการโทรออกไปต่างประเทศ ยกเว้น โทรกลับประเทศไทย (+66) #332*รหัสส่วนตัว# ฟรี
ระงับสายเรียกเข้า กรณีอยู่ต่างประเทศ *351*รหัสส่วนตัว# (รหัสส่วนตัวเดิม 0000 หากใส่รหัสส่วนตัวผิด 10 ครั้ง ลูกค้าจะไม่สามารถเปิดใช้การระงับการโทรและยกเลิกการระงับการโทรได้ จะต้องติดต่อ Call Center 1331) ฟรี
ยกเลิกระงับสายเรียกเข้า กรณีอยู่ต่างประเทศ #351*รหัสส่วนตัว# ฟรี
ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ว่าเป็นหมายเลขในเครือข่ายทรูมูฟ/ทรูมูฟ เอช หรือไม่ *933* เบอร์มือถือ 10 หลัก# (รับข้อความภาษาไทย)*833* เบอร์มือถือ 10 หลัก# (รับข้อความภาษาอังกฤษ) ฟรี
Call Me Back (บริการแจ้งให้โทรกลับ เมื่อโทรออกไม่ได้) *911*ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ปลายทาง 10 หลัก# (รับข้อความภาษาไทย) *911*1* ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ปลายทาง 10 หลัก# (รับข้อความภาษาอังกฤษ) (บริการนี้สำหรับลูกค้าที่เปิดใช้งานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 30 วัน) ฟรี
Call Me Please (เพื่อแจ้งให้หมายเลขปลายทางโทรกลับ) *922*หมายเลขปลายทาง# (รับข้อความภาษาไทย)*922*1*หมายเลขปลายทาง# (รับข้อความภาษาอังกฤษ) 50 สตางค์/ครั้ง(เมื่อระบบทำรายการสำเร็จ)
IDD rate checinkg (ตรวจสอบค่าโทรต่างประเทศผ่านรหัส 006) *006*รหัสประเทศ# ฟรี
IDD rate checinkg (ตรวจสอบค่าโทรต่างประเทศผ่านรหัส 00600) *600*รหัสประเทศ# ฟรี