สมาร์ท คอมโบ

โปรเสริมเล่นเน็ตไม่อั้น + โทรฟรี สลับค่าโทรและเน็ตได้

Smart Combo 199
199 บาท / 30 วัน (+VAT=212.93.-)
โทรฟรีทุกเครือข่าย 50 นาที
Smart Combo 399
399 บาท / 30 วัน (+VAT=426.93.-)
ใช้เน็ตความเร็ว สูงสุด จนครบ 3 GB แล้วความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps
โทรฟรีทุกเครือข่าย 150 นาที
Smart Comb599
599 บาท / 30 วัน (+VAT=640.93.-)
โทรฟรีทุกเครือข่าย 200 นาที
Smart Comb 799
799 บาท / 30 วัน (+VAT=854.93.-)
ใช้เน็ตความเร็ว สูงสุด จนครบ 10 GB แล้วความเร็วจะลดเหลือ 384 Kbps
โทรฟรีทุกเครือข่าย 300 นาที

  • ค่าบริการส่วนเกินจากแพ็กเกจคิดตามอัตราแพ็กเกจหลักที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้ในขณะนั้น
  • ผู้ใช้บริการสมัครแพ็กเกจเสริมนี้เพียงครั้งเดียว สามารถใช้บริการได้ต่อเนื่องไปทุกรอบ 30 วันจนกว่าผู้ใช้บริการจะแจ้งยกเลิกก่อนถึงวันครบกำหนดตามรอบ 30 วัน ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถตัดเงินค่าบริการของรอบถัดไปได้ ระบบจะทำการยกเลิกการสมัครแพ็กเกจเสริมสมัครไว้โดยอัตโนมัติ และหากต้องการใช้บริการนี้อีก จะต้องทำการสมัครใหม่

ผู้ใช้บริการสามารถสลับปรับเปลี่ยนระหว่างค่าโทรและค่าอินเตอร์เน็ต3G/EDGE/GPRSโดยมีเงื่อนไข ดังนี้

  1. การสลับปรับเปลี่ยนระหว่างค่าโทรและค่าอินเตอร์เน็ตมีอัตราดังนี้: เวลาโทร 1 นาทีเปลี่ยนเป็นอินเตอร์เน็ต ได้ 4 MB หรืออินเตอร์เน็ตจำนวน 4MB เปลี่ยนเป็นจำนวนนาทีโทรได้ 1 นาที
  2. การสลับปรับเปลี่ยนระหว่างค่าโทรและค่าอินเตอร์เน็ต รวมถึงการตรวจสอบการใช้งานคงเหลือของแพ็คเกจเสริม Smart Combo สามารถทำ ได้โดยผ่านระบบ USSD กด *924# โทรออก (ไม่เสียค่าบริการ) และทำตามขั้นตอน
  3. ผู้ใช้บริการสามารถเลือกช่องทางลัดในการการสลับปรับเปลี่ยนระหว่างค่าโทรและค่าอินเตอร์เน็ต สามารถทำผ่าน USSD (ไม่เสียค่าบริการ) ตามวิธีการที่ปรากฏในตารางด้านล่างดังนี้
แลกค่าโทร (นาที)
เป็นจำนวนอินเตอร์เน็ต
วิธีแลกผ่านระบบ (USSD)
5 20 MB กด *924*1*1*1*1# โทรออก
10 40 MB กด *924*1*1*1*2# โทรออก
25 100 MB กด *924*1*1*1*3# โทรออก
50 200 MB กด *924*1*1*1*4# โทรออก
แลกจำนวนอินเตอร์เน็ต
เป็นค่าโทร (นาที)
วิธีแลกผ่านระบบ (USSD)
20 MB 5 กด *924*1*1*2*1# โทรออก
40 MB 10 กด *924*1*1*2*2# โทรออก
100 MB 25 กด *924*1*1*2*3# โทรออก
200 MB 50 กด *924*1*1*2*4# โทรออก

การสลับปรับเปลี่ยนระหว่างค่าโทรและค่าอินเตอร์เน็ตทำได้ไม่เกิน 5 ครั้งต่อรอบ (30 วัน) เท่านั้น