Image

โปรเน็ตทรูมูฟเอชระบบเติมเงิน

สมัครได้ทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่

ของซิมทรูมูฟระบบเติมเงิน เติมเงินให้พอแล้วกดสมัครกันได้เลยครับ

เน็ตทรูมูฟ 24 ชม.

สมัครได้ทุกซิม ลูกค้าเก่า/ใหม่ เมื่อใช้ครบตามปริมาณที่กำหนด ความเร็วจะลดลง เติมเงินให้พอแล้วกดสมัครกันได้เลย

22 บาท / 24 ชม.
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 512 Kbps จนครบ 500 MB แล้วความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps
ราคารวมภาษี 23.54 บาท
25 บาท / 24 ชม.
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 1 Mbps จนครบ 500 MB แล้วความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps
ราคารวมภาษี 26.75 บาท
28 บาท / 24 ชม.
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 2 Mbps จนครบ 750 MB แล้วความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps
ราคารวมภาษี 29.96 บาท
32 บาท / 24 ชม.
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 4 Mbps จนครบ 1 GB แล้วความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps
ราคารวมภาษี 34.24 บาท

เน็ตทรูมูฟ 48 ชม.

สมัครได้ทุกซิม ทั้งลูกค้าเก่าและใหม่ ถูกกว่าสมัครวันเดียว เติมเงินให้พอแล้วกดสมัครกันได้เลย

35 บาท / 48 ชั่วโมง
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 1 Mbps จนครบ 750 MB แล้วความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps
ราคารวมภาษี 37.45 บาท
45 บาท / 48 ชั่วโมง
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 2 Mbps จนครบ 1.2 GB แล้วความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps
ราคารวมภาษี 48.15 บาท
55 บาท / 48 ชั่วโมง
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 4 Mbps จนครบ 1.75 GB แล้วความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps
ราคารวมภาษี 58.85 บาท
75 บาท / 48 ชั่วโมง
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 6 Mbps จนครบ 2.5 GB แล้วความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps
ราคารวมภาษี 80.25 บาท
85 บาท / 48 ชั่วโมง
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 10 Mbps จนครบ 3.5 GB แล้วความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps
ราคารวมภาษี 90.95 บาท

เน็ตทรูมูฟ 7 วัน.

สมัครได้ทุกซิม ลูกค้าเก่า/ใหม่ เมื่อใช้ครบตามปริมาณที่กำหนด ความเร็วจะลดลง เติมเงินให้พอแล้วกดสมัครกันได้เลย

89 บาท / 7 วัน
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 512 Kbps จนครบ 2.5 GB แล้วความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps
ราคารวมภาษี 95.23 บาท
120 บาท / 7 วัน
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 1 Mbps จนครบ 2.5 GB แล้วความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps
ราคารวมภาษี 128.40 บาท
150 บาท / 7 วัน
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 2 Mbps จนครบ 4.5 GB แล้วความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps
ราคารวมภาษี 160.50 บาท
220 บาท / 7 วัน
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 4 Mbps จนครบ 7 GB แล้วความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps
ราคารวมภาษี 235.40 บาท
270 บาท / 7 วัน
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 6 Mbps จนครบ 9 GB แล้วความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps
ราคารวมภาษี 288.90 บาท
330 บาท / 7 วัน
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 10 Mbps จนครบ 14 GB แล้วความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps
ราคารวมภาษี 353.10 บาท

เน็ตทรูมูฟ 30 วัน.

สมัครได้ทุกซิม ลูกค้าเก่า/ใหม่ เมื่อใช้ครบตามปริมาณที่กำหนด ความเร็วจะลดลง เติมเงินให้พอแล้วกดสมัครกันได้เลย

199 บาท / 30 วัน
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว สูงสุด จนครบ 1.5 GB แล้วความเร็วจะลดเหลือ 128Kbps
ราคารวมภาษี 212.93 บาท
ต่ออายุให้อัตโนมัติ
300 บาท / 30 วัน
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 512 Kbps จนครบ 7.5 GB แล้วความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps
ราคารวมภาษี 321.00 บาท
350 บาท / 30 วัน
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 1 Mbps จนครบ 7.5 GB แล้วความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps
ราคารวมภาษี 374.50 บาท
450 บาท / 30 วัน
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 2 Mbps จนครบ 12.5 GB แล้วความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps
ราคารวมภาษี 481.50 บาท
650 บาท / 30 วัน
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 4 Mbps จนครบ 20 GB แล้วความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps
ราคารวมภาษี 695.50 บาท
850 บาท / 30 วัน
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 6 Mbps จนครบ 25 GB แล้วความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps
ราคารวมภาษี 909.50 บาท
1,100 บาท / 30 วัน
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 10 Mbps จนครบ 33 GB แล้วความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps
ราคารวมภาษี 1,177.00 บาท