Image

โปรเน็ตทรูมูฟเอชระบบเติมเงิน

สมัครได้ทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่

ของซิมทรูมูฟระบบเติมเงิน เติมเงินให้พอแล้วกดสมัครกันได้เลยครับ

เน็ตทรูมูฟ 24 ชม. สมัครได้ทุกซิม

สมัครได้ทุกซิม ลูกค้าเก่า/ใหม่ เมื่อใช้ครบตามปริมาณที่กำหนด ความเร็วจะลดลง เติมเงินให้พอแล้วกดสมัครกันได้เลย

22 บาท / 24 ชม.
ใช้เน็ตความเร็ว 512 Kbps จนครบ 500 MB แล้วความเร็วจะลดลง เหลือ 128 Kbps
ราคารวมภาษี 23.54 บาท
กด *900*8319*17327707#
25 บาท / 24 ชม.
ใช้เน็ตความเร็ว 1 Mbps จนครบ 500 MB แล้วความเร็วจะลดลง เหลือ 128 Kbps
ราคารวมภาษี 26.75 บาท
กด *900*8322*17327707#
28 บาท / 24 ชม.
ใช้เน็ตความเร็ว 2 Mbps จนครบ 750 MB แล้วความเร็วจะลดลง เหลือ 128 Kbps
ราคารวมภาษี 29.96 บาท
กด *900*8335*17327707#
32 บาท / 24 ชม.
ใช้เน็ตความเร็ว 4 Mbp จนครบ 1 GB แล้วความเร็วจะลดลง เหลือ 128 Kbps
ราคารวมภาษี 34.24 บาท
กด *900*8325*17327707#

เน็ตทรูมูฟ 48 ชม. สมัครได้ทุกซิม

สมัครได้ทุกซิม ทั้งลูกค้าเก่าและใหม่ ถูกกว่าสมัครวันเดียว เติมเงินให้พอแล้วกดสมัครกันได้เลย

45 บาท / 48 ชม.
ใช้เน็ตความเร็ว 2 Mbps จนครบ 1.2 GB แล้วความเร็วจะลดลง เหลือ 128 Kbps
ราคารวมภาษี 48.15 บาท
กด *900*8336*17327707#
55 บาท / 48 ชม.
ใช้เน็ตความเร็ว 4 Mbps จนครบ 1.75 GB แล้วความเร็วจะลดลง เหลือ 128 Kbps
ราคารวมภาษี 58.85 บาท
กด *900*8339*17327707#
75 บาท / 48 ชม.
ใช้เน็ตความเร็ว 6 Mbps จนครบ 2.5 GB แล้วความเร็วจะลดลง เหลือ 128 Kbps
ราคารวมภาษี 80.25 บาท
กด *900*8340*17327707#
85 บาท / 48 ชม.
ใช้เน็ตความเร็ว 10 Mbps จนครบ 3.5 GB แล้วความเร็วจะลดลง เหลือ 128 Kbps
ราคารวมภาษี 90.95 บาท
กด *900*8341*17327707#

เน็ตทรูมูฟ 7 วัน. สมัครได้ทุกซิม

สมัครได้ทุกซิม ลูกค้าเก่า/ใหม่ เมื่อใช้ครบตามปริมาณที่กำหนด ความเร็วจะลดลง เติมเงินให้พอแล้วกดสมัครกันได้เลย

89 บาท / 7 วัน
ใช้เน็ตความเร็ว 512 Kbps จนครบ 2.5 GB แล้วความเร็วจะลดลง เหลือ 128 Kbps
ราคารวมภาษี 95.23 บาท
กด *900*8320*17327707#
120 บาท / 7 วัน
ใช้เน็ตความเร็ว 1 Mbps จนครบ 2.5 GB แล้วความเร็วจะลดลง เหลือ 128 Kbps
ราคารวมภาษี 128.40 บาท
กด *900*8323*17327707#
150 บาท / 7 วัน
ใช้เน็ตความเร็ว 2 Mbps จนครบ 4.5 GB แล้วความเร็วจะลดลง เหลือ 128 Kbps
ราคารวมภาษี 160.50 บาท
กด *900*8337*17327707#
220 บาท / 7 วัน
ใช้เน็ตความเร็ว 4 Mbps จนครบ 7 GB แล้วความเร็วจะลดลง เหลือ 128 Kbps
ราคารวมภาษี 235.40 บาท
กด *900*8326*17327707#
270 บาท / 7 วัน
ใช้เน็ตความเร็ว 6 Mbps จนครบ 9 GB แล้วความเร็วจะลดลง เหลือ 128 Kbps
ราคารวมภาษี 288.90 บาท
กด *900*8329*17327707#
330 บาท / 7 วัน
ใช้เน็ตความเร็ว 10 Mbps จนครบ 14 GB แล้วความเร็วจะลดลง เหลือ 128 Kbps
ราคารวมภาษี 353.10 บาท
กด *900*8332*17327707#

เน็ตทรูมูฟ 30 วัน. สมัครได้ทุกซิม

สมัครได้ทุกซิม ลูกค้าเก่า/ใหม่ เมื่อใช้ครบตามปริมาณที่กำหนด ความเร็วจะลดลง เติมเงินให้พอแล้วกดสมัครกันได้เลย

199 บาท / 30 วัน
ใช้เน็ตความเร็ว สูงสุด จนครบ 1.5 GB แล้วความเร็วจะลดลง เหลือ 128Kbps
ราคารวมภาษี 212.93 บาท
กด *900*8837*17327707#
300 บาท / 30 วัน
ใช้เน็ตความเร็ว 512 Kbps จนครบ 7.5 GB แล้วความเร็วจะลดลง เหลือ 128 Kbps
ราคารวมภาษี 321.00 บาท
กด *900*8321*17327707#
350 บาท / 30 วัน
ใช้เน็ตความเร็ว 1 Mbps จนครบ 7.5 GB แล้วความเร็วจะลดลง เหลือ 128 Kbps
ราคารวมภาษี 374.50 บาท
กด *900*8324*17327707#
450 บาท / 30 วัน
ใช้เน็ตความเร็ว 2 Mbps จนครบ 12.5 GB แล้วความเร็วจะลดลง เหลือ 128 Kbps
ราคารวมภาษี 481.50 บาท
กด *900*8338*17327707#
650 บาท / 30 วัน
ใช้เน็ตความเร็ว 4 Mbps จนครบ 20 GB แล้วความเร็วจะลดลง เหลือ 128 Kbps
ราคารวมภาษี 695.50 บาท
กด *900*8327*17327707#
850 บาท / 30 วัน
ใช้เน็ตความเร็ว 6 Mbps จนครบ 25 GB แล้วความเร็วจะลดลง เหลือ 128 Kbps
ราคารวมภาษี 909.50 บาท
กด *900*8330*17327707#
1,100 บาท / 30 วัน
ใช้เน็ตความเร็ว 10 Mbps จนครบ 33 GB แล้วความเร็วจะลดลง เหลือ 128 Kbps
ราคารวมภาษี 1,177.00 บาท
กด *900*8333*17327707#