เน็ต AIS คิดตามปริมาณ

ใช้เน็ตตามปริมาณที่กำหนด หรือครบอายุที่กำหนด อย่างใดอย่างนึงถึงก่อน ก็ถือว่าหมดแพ็กนั้นที่เราสมัครครับ

เน็ต AIS เต็มสปีด คิดตามปริมาณ รายครั้ง 24 ชั่วโมง

ใช้เน็ตความเร็วสูงสุด จนครบปริมาณทีกำหนด หรือครบอายุแพ็กเกจที่สมัครไว้ ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณที่เราสมัครไว้หมดครับ ใช้หมดแล้วก็สมัครใหม่ได้เรื่อยๆ เติมเงินให้พอแล้วกดสมัครกันได้เลยครับ

19 บาท / 24 ชม.
ใช้เน็ตความเร็วสูงสุด จนครบปริมาณ 1 GB
สมัครในเขตภาคอิสานเท่านั้น
ราคารวมภาษี 20.33 บาท
19 บาท / 24 ชม.
ใช้เน็ตความเร็วสูงสุด จนครบปริมาณ 1 GB
สมัครในเขตภาคเหนือเท่านั้น
ราคารวมภาษี 20.33 บาท
19 บาท / 24 ชม.
ใช้เน็ตความเร็วสูงสุด จนครบปริมาณ 1 GB
สมัครในเขตภาคใต้เท่านั้น
ราคารวมภาษี 20.33 บาท
45 บาท / 24 ชม.
ใช้เน็ตความเร็วสูงสุด จนครบปริมาณ 2 GB
ราคารวมภาษี 48.15 บาท
49 บาท / 24 ชม.
ใช้เน็ตความเร็วสูงสุด จนครบปริมาณ 3 GB
ราคารวมภาษี 52.43 บาท
69 บาท / 24 ชม.
ใช้เน็ตความเร็วสูงสุด จนครบปริมาณ 4 GB
ราคารวมภาษี 73.83 บาท

เน็ต AIS เต็มสปีด คิดตามปริมาณ รายครั้ง 2 วัน

ใช้เน็ตความเร็วสูงสุด จนครบปริมาณทีกำหนด หรือครบอายุแพ็กเกจที่สมัครไว้ ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณที่เราสมัครไว้หมดครับ ใช้หมดแล้วก็สมัครใหม่ได้เรื่อยๆ เติมเงินให้พอแล้วกดสมัครกันได้เลยครับ

29 บาท / 48 ชั่วโมง
ใช้เน็ตความเร็วสูงสุด จนครบปริมาณ 2 GB
สมัครในเขตภาคอิสานเท่านั้น
ราคารวมภาษี 31.03 บาท
29 บาท / 48 ชั่วโมง
ใช้เน็ตความเร็วสูงสุด จนครบปริมาณ 2 GB
สมัครในเขตภาคเหนือเท่านั้น
ราคารวมภาษี 31.03 บาท

เน็ต AIS เต็มสปีด คิดตามปริมาณ รายครั้ง 3 วัน

ใช้เน็ตความเร็วสูงสุด จนครบปริมาณทีกำหนด หรือครบอายุแพ็กเกจที่สมัครไว้ ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณที่เราสมัครไว้หมดครับ ใช้หมดแล้วก็สมัครใหม่ได้เรื่อยๆ เติมเงินให้พอแล้วกดสมัครกันได้เลยครับ

59 บาท / 3 วัน
ใช้เน็ตความเร็วสูงสุด จนครบปริมาณ 1 GB
ราคารวมภาษี 63.13 บาท
79 บาท / 3 วัน
ใช้เน็ตความเร็วสูงสุด จนครบปริมาณ 3 GB
ราคารวมภาษี 84.53 บาท
99 บาท / 3 วัน
ใช้เน็ตความเร็วสูงสุด จนครบปริมาณ 4 GB
ราคารวมภาษี 105.93 บาท

เน็ต AIS เต็มสปีด คิดตามปริมาณ รายครั้ง 5 วัน

ใช้เน็ตความเร็วสูงสุด จนครบปริมาณทีกำหนด หรือครบอายุแพ็กเกจที่สมัครไว้ ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณที่เราสมัครไว้หมดครับ ใช้หมดแล้วก็สมัครใหม่ได้เรื่อยๆ เติมเงินให้พอแล้วกดสมัครกันได้เลยครับ

99 บาท / 5 วัน
ใช้เน็ตความเร็วสูงสุด จนครบปริมาณ 2 GB
ราคารวมภาษี 105.93 บาท

เน็ต AIS เต็มสปีด คิดตามปริมาณ รายครั้ง 7 วัน

ใช้เน็ตความเร็วสูงสุด จนครบปริมาณทีกำหนด หรือครบอายุแพ็กเกจที่สมัครไว้ ใช้สำหรับซื้อเพื่อเพิ่มความเร็ว เวลาที่ปริมาณที่เราสมัครไว้หมดครับ ใช้หมดแล้วก็สมัครใหม่ได้เรื่อยๆ เติมเงินให้พอแล้วกดสมัครกันได้เลยครับ

99 บาท / 7 วัน
ใช้เน็ตความเร็วสูงสุด จนครบปริมาณ 1 GB
ราคารวมภาษี 105.93 บาท
119 บาท / 7 วัน
ใช้เน็ตความเร็วสูงสุด จนครบปริมาณ 3 GB
ราคารวมภาษี 127.33 บาท
150 บาท / 7 วัน
ใช้เน็ตความเร็วสูงสุด จนครบปริมาณ 5 GB
ราคารวมภาษี 160.50 บาท