โปร GO โนลิมิต 24 ชม.

เน็ตไม่อั้น ความเร็วไม่ลด + โทรฟรีในเครือข่ายไม่อั้น (ครั้งละไม่เกิน 60 นาที จะโทรกี่ครั้งก็ได้) ราคาที่ต่างกันคือความเร็วที่ได้
GO โนลิมิต
15
บาท / 24 ชม.
+VAT=16.05.-
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 256 Kbps ตลอด
โทรฟรีในเครือข่าย ตลอดอายุแพ็กเกจ
กด *104*65*1473005#
GO โนลิมิต
24
บาท / 24 ชม.
+VAT=25.68.-
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 512 Kbps ตลอด
โทรฟรีในเครือข่าย ตลอดอายุแพ็กเกจ
กด *104*66*1473005#
ไม่ลดสปีด + โทรฟรี
29
บาท / 24 ชม.
+VAT=31.03.-
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 1 Mbps ตลอด
โทรฟรีในเครือข่าย ตลอดอายุแพ็กเกจ
กด *104*67*1473005#

โปร GO โนลิมิต 7 วัน

เน็ตไม่อั้น ความเร็วไม่ลด + โทรฟรีในเครือข่ายไม่อั้น (ครั้งละไม่เกิน 60 นาที จะโทรกี่ครั้งก็ได้) ราคาที่ต่างกันคือความเร็วที่ได้
GO โนลิมิต
69
บาท / 7 วัน
+VAT=73.83.-
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 256 Kbps ตลอด
โทรฟรีในเครือข่าย ตลอดอายุแพ็กเกจ
ต่ออายุให้อัตโนมัติ
กด *104*75*1473005#
GO โนลิมิต
99
บาท / 7 วัน
+VAT=105.93.-
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 512 Kbps ตลอด
โทรฟรีในเครือข่าย ตลอดอายุแพ็กเกจ
ต่ออายุให้อัตโนมัติ
กด *104*76*1473005#
ไม่ลดสปีด + โทรฟรี
119
บาท / 7 วัน
+VAT=127.33.-
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 1 Mbps ตลอด
โทรฟรีในเครือข่าย ตลอดอายุแพ็กเกจ
ต่ออายุให้อัตโนมัติ
กด *104*77*1473005#
ไม่ลดสปีด + โทรฟรี
169
บาท / 7 วัน
+VAT=180.83.-
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 4 Mbps ตลอด
โทรฟรีในเครือข่าย ตลอดอายุแพ็กเกจ
ต่ออายุให้อัตโนมัติ
กด *104*78*1473005#

โปร GO โนลิมิต 30 วัน

เน็ตไม่อั้น ความเร็วไม่ลด + โทรฟรีในเครือข่ายไม่อั้น (ครั้งละไม่เกิน 60 นาที จะโทรกี่ครั้งก็ได้) ราคาที่ต่างกันคือความเร็วที่ได้
GO โนลิมิต
249
บาท / 30 วัน
+VAT=266.43.-
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 256 Kbps ตลอด
โทรฟรีในเครือข่าย ตลอดอายุแพ็กเกจ
ต่ออายุให้อัตโนมัติ
กด *104*95*1473005#
GO โนลิมิต
349
บาท / 30 วัน
+VAT=373.43.-
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 512 Kbps ตลอด
โทรฟรีในเครือข่าย ตลอดอายุแพ็กเกจ
ต่ออายุให้อัตโนมัติ
กด *104*96*1473005#
ไม่ลดสปีด + โทรฟรี
449
บาท / 30 วัน
+VAT=480.43.-
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 1 Mbps ตลอด
โทรฟรีในเครือข่าย ตลอดอายุแพ็กเกจ
ต่ออายุให้อัตโนมัติ
กด *104*97*1473005#
ไม่ลดสปีด + โทรฟรี
649
บาท / 30 วัน
+VAT=694.43.-
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 4 Mbps ตลอด
โทรฟรีในเครือข่าย ตลอดอายุแพ็กเกจ
ต่ออายุให้อัตโนมัติ
กด *104*98*1473005#