[cs_avas_packlist heading=”เน็ต AIS สำหรับลูกค้าเก่า” header_color=”hsl(81, 91%, 29%)” header_align=”c” intro=”
<p>แพ็กเน็ตในหน้านี้ จะสามารถสมัครได้ เฉพาะลูกค้าเก่าเท่านั้น ซึ่ง ณ ที่นี้ ลูกค้าเก่าหมายถึงซิม AIS วันทูคอล ที่เปิดใช้บริการ ก่อนวันที่ 1 ก.พ. 2562 นะครับ</p>

<p>สำหรับเพื่อนๆท่านใดเป็นใช้งานซิมวันทูคอลตั้งแต่ 1 ก.พ.2562 ในหน้านี้เราจะเรียกว่าเป็นลูกค้าใหม่ จะไม่สามารถสมัครแพ็กต่างๆในหน้านี้ได้ครับ</p>” keys=”1*777*7152,1*777*7255,1*777*7256,1*777*7257,1*777*9069,1*777*9070,1*777*9066,1*777*9067,1*777*9068,1*777*7156,1*777*7321,1*777*7322,1*777*7323,1*777*9005,1*777*9006″ columns=”2″]